Smärta och obehag hos demenssjuka: hur vårdpersonal tolkar och dokumenterar tecken på smärta och obehag hos demenssjuka vårdtagare som inte verbalt kan förmedla sig.

2006
Betty Spjuth, Sara Lundell och Ingrid Bergh • FoU Väst/GR

Smärta kan innebära minskad livskvalité. Ingen ska behöva ha ont i onödan. För att människor som har svårt att uttrycka sig, till exempel demenssjuka, inte ska få ett sämre liv krävs duktiga vårdare som kan tolka tecken på smärta på bästa sätt.
Syftet med denna studie var att undersöka hur vårdpersonal som arbetar med demenssjuka dokumenterar tecken på smärta och obehag hos patienten. För att undersöka om dokumentationen gick att förbättra användes en smärtmanual ”Smärta & Demens”.
Kompetensen att tolka patienternas smärta och obehag fanns bland personalen där studien utfördes. Dessvärre syns detta inte i omvårdnadsdokumentationen. För att kompetensen ska synas ska personalen skriva mer om patientens smärta och obehag i dokumentationen. Som hjälp kan smärtmanualen ”Smärta & Demens” användas.

Ladda ner » (pdf 40 sid)

Senast uppdaterad 24 september 2008 - 17:06 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår