Demensteam - en nationell överblick

2009
Ulla Haraldson och Sven-Erik Wånell • Stiftelsen Äldrecentrum

Rapporten beskriver demensteam. Begreppet demensteam syftar, i nordisk kontext, ofta till ett tvärprofessionellt team som arbetar konsultativt och individuellt. Teamets uppdrag är att underlätta att personer med demenssjukdom får en tidig diagnos. De ska också bistå i detta arbete, och att via handledning, utbildning och individuella kontakter se till att den demenssjuke personen och närstående får stöd. Ladda ned » (pdf 54 sid)

Senast uppdaterad 21 mars 2011 - 16:52 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår