Demensteam - ett steg framåt för hemtjänsten

2006
Ingrid Hjalmarsson • Stiftelsen Äldrecentrum

En utvärdering av ett projekt i Bromma med stöd av kompetensfonden.

Syftet med projektet var att bilda demensteam för bättre demensvård, bland annat genom bättre tillvägagångssätt för stöd och omvårdnad och ge dementa möjligheten att bo kvar hemma längre. Dessutom behövs mer kunskap om vilka behov som finns hos personer med demens. Demensteamen gav bättre kontinuitet i hemtjänsten.

Ladda ned » (pdf, 56 sid)

Senast uppdaterad 28 mars 2011 - 11:34 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår