Kartläggning av resurser för vård och omsorg vid demenssjukdom

2009
Sven Erik Wånell och Sara Hjulström

Kartläggning gjort på uppdrag av Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Riktlinjerna gavs ut i en preliminär version sommaren 2009 för att sedan fastställas våren 2010. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp riktlinjerna och som ett underlag för detta arbete har Socialstyrelsen tagit initiativ till att kartlägga utbudet av vård och omsorgsinsatser för personer med demenssjukdom. En liknande kartläggning genomfördes av Socialdepartementet år 2002, vars resultat jämförs med denna kartläggning, när så är möjligt.
Socialstyrelsens Artikelnr 2009-11-14
                                                                                     Ladda ned » (pdf, 95 sid)

Senast uppdaterad 28 mars 2011 - 11:23 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår