Metodhandledning för att utveckla demensvård?

2007
Ingrid Hjalmarsson, Per Schön • Stiftelsen Äldrecentrum

Utvärdering av ett projekt inom hemtjänsten i två stadsdelar i Stockholms Stad. Ett syfte med projektet var att undersöka ifall metodhandledning för personalen kunde fungera som ett rationellt tillvägagångssätt för kompetensutveckling inom hemtjänsten. Utvärderingen visade ett ökat intresse för demensvård och ökade kunskaper inom området för personalen.

Ladda ned » (pdf, 46 sid)

Senast uppdaterad 28 mars 2011 - 11:36 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår