Mobilt demensteam på Kungsholmen

2011
Lars Sonde & Ingrid Hjalmarsson • Stiftelsen Äldrecentrum

Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholms län fick i uppdrag av Stockholms läns landstings Demensråd att utvärdera ett projekt med ett mobilt demensteam på Kungsholmen i Stockholm. Ett projektet som påbörjades hösten 2008 och skulle pågå t.o.m. våren 2011. Projektet avslutades dock i början av sommaren 2010.

I den här rapporten ges en bakgrund till projektet tillsammans med
uppdraget som Äldrecentrum fick. I resultat och diskussion läggs
fokus på att beskriva vad demensteamet åstadkommit under projektperioden,
samt förklaras orsakerna till att projektet avslutades i förtid. Flera professioner ingick i demensteamet; arbetsterapeut, biståndshandläggare, distriktssköterska, läkare och psykolog.

Ladda ned » (pdf, 27 sid) 

Senast uppdaterad 12 september 2011 - 15:47 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår