Yngre personer med demenssjukdom

2007
Anna-Karin Berger • Stiftelsen Äldrecentrum

 Rapporten kartlägger verksamheter i Stockholms län som riktar sig till yngre personer med demenssjukdom samt till deras närstående. Metoder och insatser i den öppna verksamheten för personer med demens och deras närstående beskrivs i rapporten. Resultatet visar att utveckling av demensverksamhet behövs genom bättre öppen verksamhet, stödteam och kompetensutveckling.d demens och deras anhöriga i Stockholms län.

Ladda ned » (pdf, 42 sid)

Senast uppdaterad 28 mars 2011 - 11:36 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår