"Jag har vuxit både som människa och i min yrkesroll” – utvärdering av yrkesmässig handledning för demenssjuksköterskor

2008
Åsa Jaktlund, Margareta Ågren • LUPPEN kunskapscentrum

FoU-rapport 2008:1

I en arbetsrapport, ”Uppdrag demens, eller spindeln i nätet – en kartläggning av demenssjuksköterskornas yrkesroll”, som Luppens kunskapscentrum presenterade 2004, beskrevs deras mångfasetterade arbetssituation. Utifrån rapporten ställdes frågan om vilka möjligheter det fanns för demenssjuksköterskorna att få stöd i sin yrkesroll. Skulle yrkesmässig handledning i omvårdnad kunna ge det stödet? Den yrkesmässiga handledningen är en viktig del för utveckling av såväl professionen som den personliga utvecklingen. Det främsta målet för denna form av grupp handledning är att säkerställa och vidareutveckla kvaliteten i vården och utifrån detta var det värdefullt att utvärdera denna form av handledning för demenssjuksköterskor. Genom den yrkesmässig handledning i omvårdnad får deltagarna möjlighet att reflektera över yrkesrelaterade händelser och hur de agerar i olika omvårdnadssituationer och att de därmed har goda förutsättningar för att bedriva omvårdnad med god kvalitet. Med utgångspunkt från ovanstående arbetsrapport genomfördes ett projekt med yrkesmässig handledning i omvårdnad för demenssjuksköterskorna. Handledningen pågick under drygt ett år och utvärderades med kvalitativa intervjuer. Utvärderingen visar, hur betydelsefull den yrkesmässig handledning var för att demenssjuksköterskorna och att de genom den gavs möjlighet att tydliggöra och vidareutveckla sin ofta oklara yrkesroll.

I Luppens FoU-rapport ”Jag har vuxit både som människa och i min yrkesroll” –  utvärdering av yrkesmässig handledning för demenssjuksköterskor, kan man läsa om projektet med yrkesmässig handledning för demenssjuksköterskor och utvärderingen av den.

Ladda ned » (pdf, 28 sid) 

 

Senast uppdaterad 15 oktober 2008 - 12:06 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår