Genomgångar av läkemedel och nutrition i särskilt boende - En pilotstudie på ett boende i Haninge kommun

Rapporten redovisar resultat från ett pilotprojekt med syftet att testa en modell för genomgångar av läkemedelsbehandling och nutritionsomhändertagande inom särskilt boende. Pilotprojektet har genomförts i Haninge kommun under hösten 2009.
Den modell som testats bygger på att apotekare och dietist går igenom journaler m.m. och skriver utlåtanden för varje enskild äldre person. Utifrån dessa diskuterar tvärprofessionella team den äldres läkemedelsbehandling och nutritionsstatus, för att därefter kunna sätta in adekvata åtgärder och förändringar.
Rapporten presenterar resultat från genomgångarna samt synpunkter från deltagarna: läkare, sjuksköterska och kontaktpersoner (omsorgspersonal). I rapporten diskuteras kopplingen mellan läkemedel och nutrition och hur läkemedelsgenomgångar och genomgångar av nutrition kan stärka varandra. Dessutom diskuteras förbättringspotential i modellen samt lärdomar inför kommande arbete i särskilt boende.

Rapporten är gratis. Ladda ner  www.nestor-foucenter.se » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 27 oktober 2011 - 17:54 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår