Minnesutredning: hur, för vem och vad leder den till?

2006
Maria Söderberg • Nestor FoU-center

Våren 2004 formulerade geriatriken, primärvården och äldreomsorgen i Nynäshamn en önskan om att stärka samverkan kring äldre personer med demenssjukdom. Nestor FoU-center genomförde därför ett projekt där äldre personer som gjort en minnesutredning kartlades med avseende på vård- och omsorgskontakter. Resultatet visade återkommande avbrutna eller utdragna utredningsprocesser och avsaknad av lokal samordning. Projektet mynnade ut i en rekommendation om tio förbättringsåtgärder, som ligger till grund för en ny organisering av minnesenheten i Nynäshamn. Arbetet i den nya organisationen inleddes i slutet av 2007.

Nestor FoU-center följer processen att etablera och bygga upp den nya minnesenheten. Detta pågår under tre år, varför processen kan följas och beskrivas från start och uppbyggnad till utveckling och etablerande av rutiner. Utvärderingen genomförs i flera faser, där den inledande fasen förbehållslöst samlar data genom intervjuer, observationer, dokument, dagboksanteckningar, tidningsartiklar etc. De nästkommande fasernas upplägg följer av vilka problemområden, infallsvinklar och uppslag som framkommer i materialet. Metoden är i huvudsak kvalitativ, men är öppen för studier av mer kvantitativ natur då detta motiveras av de frågor som nödvändigtvis kommer att ställas utifrån den växande datamängden.

 Ladda ner » (pdf, 86 sid)

Senast uppdaterad 27 oktober 2011 - 17:54 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår