Så gör du demensvården bättre - om Nationella riktlinjer vid demenssjukdom

2011
Sara Bergqvist Månsson • Nestor FoU-center

En handbok som utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer vid demenssjukdom. Skriften vänder sig främst till den som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Boken kostar 40 kr  och går att beställa via FoU Nestor. Länk till Nestor » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 27 oktober 2011 - 17:53 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår