Socialt innehåll i dagen för äldre

2007
Maria Söderberg • Nestor FoU-center

Under år 2005-2006 genomfördes ett så kallat Genombrottsprojekt i nära samarbete mellan Nestor FoU-center och äldreomsorgen i Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö med representanter för hemtjänst, korttidsboende och äldreboende. Med utgångspunkt från de äldre har tio parallella förändringsarbeten utvecklats som på olika sätt konkretiserat hur "det sociala innehållet" kan ta sig uttryck och stärkas i berörda verksamheter.

 

Ladda ner » (pdf, 156 sid) 

Senast uppdaterad 25 september 2008 - 16:05 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår