Dementia Care Mapping - ett instrument och ett arbetssätt för att analysera och utveckla Demensvård

2004
Peter Lundberg • FoU Äldre, Regionförbundet Uppsala län

DCM är ett kvalificerat bedömningsinstrument, både som intervention för att synliggöra vården som bedrivs och som mätinstrument för att kunna studera hur vårdkvaliteten kan påverkas av den feedback som ges till vårdpersonal utifrån observationer och analys.

Syftet med projektet var att efter införandet av DCM undersöka om vårdpersonalens attityd i vårdarbetet och uppfattning om sina kunskaper och kompetens hade ändrats. Men även om aktiviteter eller välbefinnande hos vårdtagarna hade förändrats efter införande av DCM. Ytterligare ett syfte var att undersöka och diskutera instrumentets applicerbarhet i den praktiska verksamheten.

Ladda ner » (pdf, 35 sid) 

 

Senast uppdaterad 07 april 2009 - 11:35 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår