Utvärdering av övernattningsplatser för personer med demenssjukdom - En modell för dagverksamhet och anhörigstöd

2009
Marianne Winqvist • Regiomförbundet Uppsala län

Klubb Orstenen bedriver dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Orstenen erbjuder också möjlighet till övernattning under en vecka per månad för ett begränsat antal personer. Ett av verksamhetens syften är att fungera som stöd för anhöriga genom att erbjuda avlösning.
Denna rapport beskriver den utvärdering som gjorts för att belysa hur verksamheten fungerar och om modellen skulle kunna vara möjlig att använda även inom andra dagverksamheter.

Ladda ned » (pdf, 40 sid) 

 

Senast uppdaterad 03 april 2009 - 14:32 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår