SocialCentrum Region Halland

Pågående demensprojekt  

• Annas led - för en trygg och säker demensvård
Ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Halland och Region Halland för en trygg och säker demensvård i Halland. Målet är att utarbeta en övergripande modell för hur arbetet och samarbetet kring demensvården skall fungera mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i Halland. Arbetet baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomar 2010.

Kontaktpersoner för projektet » (nytt fönster)

Läs mer » (nytt fönster)

Avslutade demensprojekt

• Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående
- En kartläggning i Halland

Studie från 2008 av Annelie Georgsson Läs mer »

• Demensvården - projekt, forskning och utvecklingstrender
Studie från 2006 av Eva Persson Läs mer »

• Regionalt demensnätverk
Regionalt demensnätverk som har varit aktivt sedan 2005 Läs mer »

• Morfars batteri håller på att ta slut
Studie från 2005 av Inge Dahlenborg Läs mer »


Senast uppdaterad 11 juni 2012 - 17:16 © Svenskt Demenscentrum

Logga Socialcentrum Region Halland


Den grundläggande verksamhetsidén med SocialCentrums FoU-arbete är att öka samspelet mellan forskning, utvecklingsarbete och praktik i Halland. Verksamhetsområdena är äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg samt psykisk ohälsa. Huvudman är länets sex kommuner och Landstinget Halland. Mer info: http://www.regionhalland.se/ 

Foto på Marie Karlsson
Kontaktperson: Marie Karlsson,
Utvecklingsledare äldre- och handikappomsorg.
E-post:  marie.karlsson@regionhalland.se

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår