Demensvården - projekt, forskning och utvecklingstrender

2006
Eva Persson • SocialCentrum Region Halland

Informationsmaterial om demens ur olika aspekter

Syftet med projektet var att kartlägga litteratur, forskning, arbetssätt och metoder kring demens, under åren 2000 – 2005 för att inspirera och stimulera personalen inom äldreomsorgen till att inhämta kunskaper och följa utvecklingen inom demensvården.
Kartläggningen resulterade i ett lättillgängligt ”informationsmaterial” med korta och lätta sammanfattningar om olika projekt, forskningsresultat och Internetkällor med mera.
Genom att vårdpersonalen som arbetar inom äldreomsorgen får ett verktyg som underlättar kunskaps/informationsinhämtning ökar förutsättningar för en bättre vård och omsorg. 
                                                                                 Ladda ned » (pdf, 40 sid)

Går även att beställas av Region Halland Länk till beställning » (nytt fönster)  

 

Senast uppdaterad 03 november 2009 - 15:32 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår