Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående - En kartläggning i Halland 2008

2008
Annelie Georgsson • SocialCentrum Region Halland

Meddelandeserien 2008:5

Demenssjukdomar drabbar inte bara äldre människor. Även personer i yrkesverksam ålder insjuknar i demenssjukdomar. Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående är en liten grupp, men problemen som uppstår till följd av sjukdomen är svåra. Syftet med projektet var att öka kunskapen om livsvillkoren för gruppen yngre personer med demenssjukdom i Halland och deras närstående. Det visade sig att det finns skillnader i omhändertagandet både inom landsting samt mellan och inom kommunerna. Insatserna är inte anpassade för de yngre och deras närstående och kunskapen om deras livssituation är dålig. Det brister också i samordningen och överblicken när det gäller dessa personer. Det saknas en gemensam regional vårdöverenskommelse och LSS-lagen tolkas på olika sätt. Konsekvensen blir att man behandlas olika i olika kommuner. 
                                                                                 Ladda ned » (pdf, 76 sid)

Går även att beställas av Region Halland Länk till beställning » (nytt fönster)  


 

Senast uppdaterad 03 november 2009 - 15:30 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår