Diabetes i medelåldern ökar risken för demens

Diabetes kan öka risken att drabbas av demens sjukdom. Det gäller både för Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Risken för demens är större om diabetes debuterar i medelåldern jämfört med debut sent i livet.  Det visar en svensk studie publicerad i januarinumret av den ansedda medicinska tidskriften Diabetes.

Deltagarna i studien, som utförts av forskare vid Karolinska Institutet, kommer från det svenska tvillingregistret som skapades på 1960-talet där samtliga tvillingar identifierades.  I slutet på 1990-talet inbjöds alla då levande tvillingar som var 65 år eller äldre att delta i den befolkningsbaserade studien, HARMONY.

 Närmare 14 000 tvillingar deltog i studien, av dessa var 467 deltagare drabbade av någon form av demenssjukdom och 1396 av de deltagande tvillingarna hade diabetes. Resultatet visade att diabetes ökade risken att insjukna i Alzheimer sjukdom eller vaskulär demens med 90 % jämfört med dem som inte hade diabetes.  Risken för demens var större om diabetes debuterade i medelåldern jämfört med debut sent i livet. Resultaten stöder det ökande antalet studier som visar på ett samband mellan nedsatt funktion av glukosreglering och kärl skada och neurodegenerativa förändringar i hjärnan. Forskarna konstaterar att en effektiv kontroll av blodsockret kan minska risken för demens orsakad av diabetes. De påpekar även att motion, bra matvanor och att undvika rökning är viktigt för att minska diabetespatienters risk att få en demenssjukdom senare i livet.

Studien ingår i avhandlingen Diabetes Mellitus and the Risk of Dementia – A Population-based Study av forskaren Weili Xu som Svenskt Demenscentrum tidigare har rapporterat om. Läs mer »

Länk till tidskriften » (nytt fönster)

Gunilla Nordberg

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 13:34 © Svenskt Demenscentrum


Weili Xu, forskare vid
Karolinska Institutet

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår