Europeiska demenscentra möttes i Oslo

I mitten av maj i ett något kylslaget Oslo möttes europeiska demenscentra för att utbyta kunskap och erfarenheter. Förra årets möte ställdes in på grund av aska från vulkanutbrott men årets möte hann äga rum innan askmolnen åter började torna upp sig.

Detta elfte ”North Sea Meeting” samlade ca 25 deltagare från 10 länder som under två intensiva dagar delgav varandra vad som är på gång i respektive land. På årets möte deltog doktor Annibal Truzzi, gästforskare från Brasilien, som beskrev de anhörigas situation och behov i Brasilien.

Temat för årets möte var Demensvård – dags för handling! En mängd olika områden avhandlades med utgångspunkt från årets tema. Bland annat diskuterades hur vi implementerar forskningsresultat? Är det möjligt att mäta god demensvård, behöver vi mäta det?  Ett annat område som togs upp under de två dagarna var behovet att föra ut ny kunskap till befolkningen, det vill säga om spridning i ett brett perspektiv.

Hos alla deltagarna vid årets möte fanns en total samsyn på behovet att finna vägar att implementera ny kunskap. Alla var även överens om behovet att lyfta fram och sprida goda exempel i vård och omsorg till personer med demenssjukdom. Alla som närvarade vid årets möte var överens om att vi behöver hitta bra arbetsmodeller så att ny kunskap anpassas och görs begriplig i den praktiska verkligheten.

Ett av många viktiga ämnen som diskuterades var hur vi på olika sätt når ut och stöttar de anhöriga. Dessutom diskuterades vikten av att bevara familjeband och traditioner. Här gav Marion Villez från Foundation Médéric Alzheimer i Frankrike exempel på hur man trots demenssjukdom kan bevara familjebanden mellan olika generationer. Barn men även barnbarn kan och bör engageras i aktiviteter tillsammans med den demenssjuka familjemedlemmen.

I Frankrike har man i ett projekt arbetat med ett antal olika aktiviteter för att på olika sätt underlätta för anhöriga att ta till sig ny kunskap men även skapat  aktiviteter som underlättat umgänget. Man har bland annat skrivit en målarbok för barn som beskriver hur en familj tar hand om sin farmor som drabbats av en demenssjukdom.

Marinon Villez berättade även om att man skapat konstens, minnenas och livets trädgård för att underlätta för barn och ungdomar att besöka sina far- och morföräldrar.  Där kan hela familjen få sin egen lilla täppa att odla och vårda . Det här har lett till goda resultat med fina möjligheter till spontana kontakter och social samvaro mellan generationer. Det skapar en känsla av trivsel och väcker minnen från tidigare till liv.

Nästa års möte för att utbyta ny kunskap och erfarenheter mellan de europeiska centren planeras att äga rum i Skottland. Såvida inte ett nytt askmoln från Island dyker upp i horisonten...

Gunilla Nordberg

Senast uppdaterad 09 juni 2011 - 17:07 © Svenskt Demenscentrum

 


 

 
 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår