Kunskapsluckor hos engelska läkare

Engelska doktorer misslyckas ofta med att ställa en demensdiagnos. Endast knappt en tredjedel av allmänläkarna (GP) i London anser att de har adekvat utbildning för att diagnosticera demens. Det framgår av en färsk studie från brittiska Institute for Public Policy Research.

bild på läkare med patientStudien ger kritikerna till den planerade sjukvårdsreformen vatten på kvarn. Department of Health (motsvarande Socialdepartementet) vill minska byråkratin och ge allmänläkarna större inflytande och frihet att forma vården och omsorgen efter den enkilde patientens behov.

Men många bedömare menar att allmänläkarna inte är rustade för att ta på sig ett ökat ansvar inom demensområdet och att reformen snarare förstärker ett av dagens stora problem: det bristfälliga samarbetet mellan sjukvården och socialtjänsten som gör att många personer med demens, med eller utan diagnos.

Magnus Westlander

 

Senast uppdaterad 09 juni 2011 - 16:31 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår