Stöd forskningen

Idag satsas betydligt mindre på forskning om demenssjukdomar än om t ex cancer och hjärt-kärlsjukdom. Demensforskningen behöver ökade anslag och för den som vill bidra ekonomiskt finns flera alternativ: testamente, minnesgåvor, månadsgåvor etc.

Både Alzheimerfonden och Demensförbundet har 90-konton, det vill säga deras plus- och bankgironummer består av sju siffror och börjar med 90. Det innebär att organisationerna har godkänts och granskas av Svensk Insamlingskontroll, SFI. Mer om 90-konton på www.sfi.se »

  Alzheimerfonden Demensförbundet
Plusgiro  90 11 19 - 8  90 08 58 - 2
Bankgiro  901 - 1198  900 - 8582
Mer info   www.alzheimerfonden.se  www.demensforbundet.se

 

 

Senast uppdaterad 11 februari 2010 - 10:12 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår