Läs mer om GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslag, GDPR (General Data Protection Regulation). Den gäller inte bara i Sverige utan i hela EU-området. Lagens främsta syfte är att säkerställa att personuppgifter som du lämnar till myndigheter, företag och organisationer behandlas korrekt och med respekt för din personliga integritet. GDPR ger dig också rätt att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade om dig och – om du så önskar – få uppgifterna raderade.

Läs mer om hur Svenskt Demenscentrum hanterar personuppgifter
(nytt fönster)

 

Senast uppdaterad 30 maj 2018 - 14:37 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår