Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre • Stockholm

Datum: 8 - 9 februari 2018
Tid: 09:20 - 15:00
Plats: Bryggsalen

  

 

 

Gothia Fortbildning bjuder in till konferens kring demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre. Talar gör bland andra Birgitta Ingridsdotter, leg. psykolog, Katarina Lindblad, socionom och musikterapeut, Bo Hejlskov Elvén, leg. Psykolog samt Frida Nobel, medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare på Socialstyrelsen.

Program och mer information » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår