Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Datum: 08 mars 2018
Tid: 10:00 - 16:15
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Arrangör: Riksförbundet FUB i samarbete med Svenskt Demenscentrum

Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum arrangerar två heldagskonferenser (8 mars och 14 april) som tar upp åldrande, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och demenssjukdom.

Den 8 mars är målgruppen yrkesverksamma inom LSS-området och anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Konferensen presenterar bl a ett nytt kunskapsstöd (webbutbildning och bok) som har tagits fram av FUB och Svenskt Demenscentrum med medel från Allmänna arvsfonden.

Konferensavgift: 950 kr, inkl moms. Lunchsmörgås och fika ingår.

Läs och ladda ned program (nytt fönster)

Konferensen den 14 april vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, se separat kalenderpost

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår