Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Datum: 14 april 2018
Tid: 10:00 - 16:00
Plats: Scandic Continental, Vasagatan, Stockholm
Arrangör: FUB i samarbete med Svenskt Demenscentrum

FUB och Svenskt Demenscentrum arrangerar två heldagskonferenser (8 mars och 14 april) som tar tar upp åldrande, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och demenssjukdom. Den 14 april är målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under konferensen presenteras ett nytt kunskapsstöd – webbutbildning och bok – som har tagits fram av FUB och Svenskt Demenscentrum med medel från Arvsfonden.

Program och anmälan på FUB:s webb (nytt fönster) 

Konferensen den 8 mars vänder sig till LSS-personal och anhöriga, se separat kalenderpost.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår