Våld i äldres nära relationer • Stockholm

Datum: 26 januari 2018
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Ingenjörshuset

  

 

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bjuder in till konferensen ”Våld i äldres nära relationer – ett folkhälsoproblem som behöver uppmärksammas mer”.

Våld i nära relationer är vanligt förekommande i alla grupper i samhället men långt ifrån alla våldsutsatta söker hjälp. Våldet upphör heller inte vid 65. För att upptäcka våld är det viktigt att ha kunskap och veta hur man ska agera.

I det pågående jämställdhetsarbetet har frågan om våld i nära relationer under senare tid uppmärksammats allt mer. Idag betecknas det som ett folkhälsoproblem. Våld mot äldre är dock fortfarande ett relativt outforskat område och forskning om våld i nära relationer utesluter ofta äldre personer.

Den här konferensen vill uppmärksamma och synliggöra frågan om våld mot äldre i nära relationer och inspirera deltagarna till att arbeta vidare med frågan i sina respektive verksamheter.

Innehåll:

  • Vad är våld i nära relationer och hur kan man hjälpa en vålds-utsatt person?
  • Aktuell forskning om våld i nära relationer med inriktning äldre.
  • Att våga ställa frågor om erfarenheter av våld.
  • Juridiska frågor som bland annat rör anmälningar om våld i nära relationer och sekretess i arbetet med våldsutsatta personer.
  • Hur kan arbetet mot våld i nära relationer organiseras?

Konferensen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning på något sätt kommer i kontakt med våldsutsatta äldre personer, exempelvis inom kommun, landsting, frivilligorganisationer, polis- och rättsväsende, forskare, lärare och studerande med flera.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår