Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre • Umeå

Datum: 21 november 2019
Tid: 09:20 - 16:00
Plats: Folkets hus

  

 

 

Gothia Fortbildning bjuder in till en konferens med fokus på hur bemötande, personcentrerad vård och konkreta metoder kan minska lidandet och öka livskvaliteten för människor med kognitiv svikt.

Konferensen ger en uppdatering kring den senaste forskningen om behandling av BPSD och hur man kan utveckla av det viktiga samarbetet med anhöriga. Konferensen avslutas med en föreläsning om hur man utifrån palliativ vårds fyra hörnstenar; symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd, kan ge den bästa vården.

Mer information via Gothia Fortbildnings hemsida » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår