Medicinska och tekniska innovationer • Stockholm

Datum: 10 december 2019
Tid: 14:00 - 16:00
Plats: ABF-huset, Sandlersalen

  

 

 

Demensföreningen i Stockholm bjuder in till höstens fjärde föreläsning. Under eftermiddagen föreläser först Lars-Olof Wahlund, med.dr forskare, om " Medicinska innovationer- var befinner sig forskning om kognitiva sjukdomar?" Efter det föreläser forskare eller studerande från KTH om ”Tekniska innovationer som hjälpmedel vid kognitiva sjukdomar”.

Mer information » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår