Bemötande och förhållningssätt • Köping

Datum: 17 oktober 2017
Tid: 17:00 - 20:00
Plats: Sveavägen 21, Köping

  

 

 

Köpings kommun bjuder in till utbildningskvällar för dig som är anhörig till eller känner någon med demenssjukdom.

Du anmäler dig till samtliga tillfällen för att få en kontinuitet och trygghet i gruppen. Det finns endast 20 platser. Fika serveras till självkostnadspris.

Anmälan och mer information » (PDF i nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår