Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Datum: 08 mars 2018
Tid: 10:00 - 16:00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Arrangör: Riksförbundet FUB i samarbete med Svenskt Demenscentrum

FUB arrangerar två heldagskonferenser (8 mars och 14 april) som tar tar upp åldrande, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och demenssjukdom. Den 8 mars är målgruppen yrkesverksamma inom LSS-området och anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under konferensen presenteras ett nytt kunskapsstöd – webbutbildning och bok – som har tagits fram av FUB och Svenskt Demenscentrum med medel från Arvsfonden.

OBS! Program och länk till anmälan läggs ut senare

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår