Hur förverkliga nollvisionen? • Stockholm

Datum: 16 mars 2018
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Lokal 7A, Odengatan 65, Stockholm
Arrangör: Svenskt Demenscentrum & Svenska Demensregistret

Under rubriken Hur förverkliga nollvisionen? arrangerar Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret (SveDem) den andra konferensen om tvång och begränsningar inom demensvården. Sedan i mars 2017, då den första konferensen hölls, har ytterligare mer än 500 yrkesverksamma inom vård och omsog utbildat sig till Nollvisionsambassadörer. Det totala antalet ambassadörer för Svenskt Demenscentrums utbildningspaket Nollvision närmar sig stadigt 1000.

Bild på NollvisionPå många håll i landet pågår ett spännande utvecklingsarbete med verktyg som BPSD-registret, Checklista Demens och SveDem. Engagerad och kunnig personal arbetar för en trygg och säker demensvård utan tvångsåtgärder och rutiner som begränsar personernas liv.

Konferensen Hur förverkliga nollvisionen? tar upp erfarenheter och lärande exempel från kommunal äldreomsorg och även en sjukhusklinik som arbetar systematiskt med frågan. Dessutom undersöks välfärdsteknikens möjligheter, om och hur den kan förenas med, och kanske till och med bidra till, en demensvård utan tvång och begränsningar.

Ladda ned programmet (nytt fönster)
Länk till anmälan på SveDems webb (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår