Urfolk och demens: Jämlika förutsättningar och villkor? • Östersund

Datum: 03 oktober 2018
Tid: 09:30 - 16:00
Plats: Clarion Hotel Grand

 

 

 

Fler än 400 000 människor i Norden lever med demens. Alla de nordiska länderna har nationella strategier eller riktlinjer för bättre vård och högre livskvalitet för demenssjuka och anhöriga, men det finns lite kunskap om personer med urfolksbakgrund

Välkomna till ett seminarium om situationen för samer och inuiter med demens och deras anhöriga i Sverige, Norge, Finland och Grönland!

Onsdagen den 3 oktober möts praktiker, tjänstemän, forskare och organisationer i Östersund/Staare för att diskutera bland annat anpassat stöd och service för samer med demens, språk- och kulturkompetens hos berörda personalgrupper och lyckade exempel på lokala insatser, i och utanför Sápmi. Vi tittar närmare på hur man arbetar med demensfrågor på Grönland, där urfolk är en majoritet, och på forskningsinsatser kring urfolk och demens i andra delar av världen. Det kommer även att vara diskussioner om hur olika aktörer gemensamt och var för sig kan ta frågorna vidare. Syftet är att ta fram rekommendationer för ett stärkt nordiskt samarbete kring urfolk och demens.

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade och arrangeras av Nordens välfärdscenter, Region Jämtland Härjedalen / Jïemhten Herjedaelien dajve och Staare 2018.

Mer information finns på Nordens välfärdscenters hemsida » (Nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår