Uppmärksamma, fråga och agera - en grundutbildning om våld mot äldre i nära relationer • Sthlm

Datum: 16 november 2018
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Saturnus Konferens

  

 

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bjuder in till en tvådagarsutbildning kring våld i nära relationer. utbildningen omfattar två dagar och ger dig de grundkunskaper du behöver. Under utbildningen uppmärksammas de speciella förhållanden som rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar.

Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälso­problem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda vålds­utsatta perso­ner stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning. Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att perso­nal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera.

Utbildningen består av två kursdagar.
Dag 1: 16 november 2018 8.30-16.00
Dag 2: 26 november 2018 8.30-16.00

Mer information finns via Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums hemsida » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår