Anhörigutbildning • Köping

25 september 2019

  

 

 

Är du anhörig till eller känner någon med demenssjukdom och vill veta mer då är det här kanske något för dig.

Köpings kommun bjuder in till anhörigutbildning i demens. Demensutbildningen består av fem träffar. Du anmäler dig till samtliga tillfällen för att få en kontinuitet och trygghet i gruppen. Under träffarna får du lära dig mer om demenssjukdomar och behandling, BPSD (Beteendemässiga och Psykiska symtom vid demens) och Nollvision, bemötande och förhållningssätt med mera.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår