Demensdagen • Östhammar

04 november 2019

  

 

 

Anhörigföreningen Edsvägen 16 inbjuder, i samverkan med Östhammars kommun, till en seminarie- och utställningsdag 4 november 2019 på Kulturhuset Storbrunn i Östhammar.

Seminarieprogrammet består av två delar. Den första delen, som startar kl. 09,30 redovisar de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdom samt en utvärdering av dem. Dessutom presenteras en modell för mångprofessionell samverkan i personcentrerad vård och omsorg.

Den andra delen av seminariet genomförs mellan kl. 13 och 16 och innehåller fyra föredrag med inriktning på träning för att behålla hjärnans funktioner upp i åldrarna. Den delen av seminariet upprepas i ett kvällspass mellan kl. 18 och 21.

Dagen arrangeras av Anhörigföreningen Edsvägen 16 i samverkan med Östhammars kommun.

Program » (PDF i nytt fönster)
Mer information » (PDF i nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår