Demenssjukdom under 65 år • Stockholm

14 - 15 oktober 2019

  

 

 

Kompetensteamet bjuder in till konferens på temat Demenssjukdom under 65 år. Under dagen lyfts bland annat nedanstående delar.

  • Ta del av tips för boende och dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom
  • Utredning av kognitiv sjukdom på 10 dagar i stället för 3 månader! Ta del av arbetet på Kognitiv mottagning vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna
  • Anhörigperspektivet – så stöttar du anhöriga och gör dem delaktiga i processen
  • Lewy Body – lär dig mer om den svårdiagnostiserade demenssjukdomen
  • Fördjupningsdag 16 oktober – lär dig mer om BPSD!

Dagen efter Demenssjukdom under 65 år hålls en fördjupningsdag – Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.

Program och mer information » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår