Poesi som stimulerar minnet • Stockholm

05 november 2019

  

 

 

Demensföreningen i Stockholm bjuder in till höstens tredje föreläsning. Under eftermiddagen föreläser Anneli Liukko, fil.dr i pedagog, om "Poesi som stimulerar minnet: Dikter av och levnadsberättelser om Gustaf Fröding".

Mer information » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår