Västmanlands län

Arboga Museum
Ort: Arboga
Telefon: 0589 142 10
Hemsida » (nytt fönster)

Köpings Museum
Ort: Köping
Telefon: 0221 253 51
Hemsida » (nytt fönster)

Västerås Konstmuseum
Ort: Västerås
Telefon: 021 39 32 22
Hemsida » (nytt fönster)

Västmanlands Läns Museum
Ort: Västerås
Telefon: 021 39 32 22
Hemsida » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 04 oktober 2013 - 15:03 © Svenskt Demenscentrum

Möten med minnen

 

Information om aktuella visningar finns på
Alzheimerfondens hemsida »
(nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår