Kommunerna ska erbjuda stöd

Kommunerna blir nu skyldiga att erbjuda stöd till den som vårdar eller stödjer en närstående. Det gäller om den närstående är långvarigt sjuk, äldre eller funktionshindrad. Den 1 juli infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Läs mer. Länk till socialstyrelsen » (nytt fönster)

 

Senast uppdaterad 24 augusti 2017 - 10:59 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår