Hjälp och stöd

Stöd till anhöriga

bild på omslag

Informationsbroschyr från Socialstyrelsen om stöd för anhöriga till långvarigt sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättning. Läs mer »

Din rätt till vård och omsorg

En liten skrift från Socialstyrelsen tar upp din rätt till vård och omsorg, hur mycket det får kosta och vart du ska vända dig. Läs mer »

 ID-kort vid demens

bild på ID-kortDemensförbundet har tagit fram ID-kort för personer med demenssjukdomar. Läs mer »

 
Senast uppdaterad 01 november 2017 - 11:02 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår