Anhörigboken


Omslag till AnhörigbokenAnhörigboken ges ut av Demensförbundet och innehåller goda råd och kunskap om demenssjukdomar. Den tar också upp rättigheter och vart man ska vända sig som anhörig.

Anhörigboken kostar 150 kr och kan beställas från Demensförbundets butik » (nytt fönster). Medlemmar i lokala demensföreningar eller i Demensförbundet får boken gratis. Reviderad upplaga kommer i februari 2012.

 

 

Senast uppdaterad 30 september 2014 - 09:59 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår