Stöd till anhöriga

Den 1 juli 2009 infördes nytt tillägg i socialtjänstlagen som reglerar kommunernas anhörigstöd. Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2009, innebär att socialnämnden numera skall ska erbjuda stöd till anhöriga. 

Med anledning av den nya bestämmelsen har Socialstyrelsen tagit fram en informationsbroschyr som vänder sig till allmänheten. Broschyren riktar sig till alla anhöriga till långvarigt sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättning. I broschyren Stöd till anhöriga - reviderad version får du bland annat veta vem som kan få stöd och vad stödet kan bestå av. 
   
Broschyren går att ladda ned som pdf. Till Socialstyrelsens webbplats » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 30 september 2014 - 09:59 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår