Teknik för anhöriga som hjälper och vårdar

Det är vanligt att äldres anhöriga hjälper och vårdar närstående.
Utvecklingen av hjälpmedel utgår dock sällan från att även anhöriga ofta använder hjälpmedlen. Syftet med denna skrift är att öka kunskapen om vilka behov och lösningar det finns i dag. Läs mer »

Senast uppdaterad 25 maj 2009 - 17:02 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår