Drygt 35 miljoner människor har demens

Demens är en global utmaning, det visar färska siffror i en rapport från Alzheimer's Disease International. På jordklotet finns idag drygt 35 miljoner personer med en demenssjukdom. Om inget botemedel utvecklas beräknas antalet att närmare fördubblas för varje kommande 20-årsperiod. År 2030 uppskattas 66 miljoner vara drabbade av en demenssjukdom, år 2050: 116 miljoner.

Magnus Westlander

Till Alzheimer´s Disease International » (nytt fönster)

 

Publicerad 2009-09-21
Senast uppdaterad 21 september 2009 - 13:58Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår