DEBATT: Demenssjuka diskrimineras i vården

Alla ska ha lika rätt till vård och omsorg. Men de som drabbas av demenssjukdom har inte samma rättigheter som andra patienter. Det skriver en rad framstående professorer, tillsammans med företrädare för Alzheimerföreningen, på DN Debatt (26/7-14).

"Samhällets kostnader för demenssjukdomar skenar. Samtidigt får bara en tredjedel av alla drabbade en fullständig utredning", säger författarna bakom debattartikeln. Socialstyrelsen har konstaterat att en oacceptabelt stor andel av de drabbade får diagnosen Demens UNS (Utan Närmare Specifikation). Skulle vi i Sverige acceptera att 50 procent av cancerpatienterna som söker till primärvården fick diagnosen Cancer UNS? Knappast, skriver artikelförfattarna.

De framhåller att av de 63 miljarder som demenssjuk­domarna kostar samhället är utredningar och läkemedels­behandling en försvinnande liten del, faktiskt bara en enda procent. Det handlar alltså inte om några jättesatsningar för att radikalt kunna förbättra situationen för de demenssjuka, menar artikelförfattarna och framhåller att ett ökat antal utredningar och läkemedelsförskrivningar kommer att både förlänga kvarboendet och minimera riskerna för att dyra psykofarmaka sätts in för att hålla demensdrabbade utan riktig diagnos och vård lugna.

Läs hela debattartikeln på DN:s webb » 
(nytt fönster)

Lyssna på kommentar i SR:s P1 »
(nytt fönster) 

Publicerad 2014-08-05
Senast uppdaterad 05 augusti 2014 - 16:29Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår