Demensteam Bersågränd prisas

Priset Bästa demensteam i hemtjänsten 2013 går till Stockholmsförorten Enskede. Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum gratulerar Demensteam Bersågränd till ett genomtänkt arbetssätt som genomsyras av engagemang.

Dementeam Bersågränd
Demensteam Bersågränd, se förstoring »

– Vi har deltagit i tävlingen tidigare men då känt att vi nog inte riktigt var redo än – det gör vi nu, säger en glad och stolt teamledare, Lotten Lundeberg, och ställer sig bredvid sina upprymda arbetskamrater för gruppfotografering i vårsolen.

Det är sjätte året i rad som Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum utser Bästa demensteam i hemtjänsten. Prissumman är på 50 000 kronor och den 28 april får Lotten Lundeberg och övriga teammedlemmar ta emot både check och diplom ur Drottning Silvias hand.

– Det ska verkligen bli en upplevelse, säger Lotten Lundeberg som har lett Demensteam Bersågränd inom Enskedes hemtjänst, sedan starten 2009.

För närvarande består teamet av sju medarbetare, en av dem ingår i Enskede hemtjänsts  kvällspatrull. De hjälper ett femtontal brukare i hemmet, samtliga med demensdiagnos och omfattande omsorgsbehov. Teamet ger även råd och stöd till ordinarie hemtjänstpersonal när det handlar om brukare med demensproblematik, något som enhetschef Olga Donaire gärna betonar. 

– På så sätt får hela hemtjänstgruppen del av teamets kunskaper. Det är ett fruktbart samarbete som underlättas av vi delar lokaler tillsammans, säger hon.

”Att se hela människan – och inte sjukdomen, att utifrån kunskap och erfarenhet bemöta alla med värme, glädje och respekt” – så lyder demensteamets vision. Viktigast för att kunna nå den är engagerade medarbetare som är utbildade i demens. Men teamets framgång bygger på flera hörnstenar. Stor vikt läggs vid välkomstsamtalet. Då ska kontaktmannen skapa förtroende och börja bygga ett gott samarbete med brukaren och dennes anhöriga.

En gång i halvåret arrangeras anhörigträffar med olika teman. De är också tillfällen för anhöriga att möta varandra, ofta är även distriktssköterska, rehabpersonal och andra yrkesgrupper på plats. Teamet erbjuder även enskilda samtal och skickar ut ett informationsbrev till anhöriga fyra gånger per år.

– Dessutom har de kontaktuppgifter till alla i teamet. Det är viktigt att anhöriga vet att vi snabbt kan nås, då kan de känna sig tryggare vilket ökar förutsättningarna för att brukaren ska få en så bra omsorg som möjligt, säger Lotten Lundeberg.

Lotten Lundeberg tycker att demensteamet har ett bra samarbete med flera aktörer. Hon lyfter särskilt fram det återkommande månadsmötet på vårdcentralen med distriktssköterska, biståndshandläggare och rehabpersonal. Här kan hon bland annat ta upp om det finns någon brukare inom hemtjänsten som visar begynnande tecken på demens och som kanske bör utredas.

– Första gången jag gick dit kände jag mig så här liten, säger Lotten Lundeberg och måttar i luften med tummen och pekfingret. Idag känner jag att vi i teamet faktiskt har något att tillföra och att vi blir respekterade för det.

Checklista Demens, som bygger på de nationella riktlinjerna, är ett relativt nytt verktyg som används under teamets reflektionsmöten. Det ligger sedan till grund för de genomförandeplaner som upprättas för varje brukare. Liksom medarbetare i andra demensteam framhåller Lotten Lundeberg betydelsen av reflektionsmöten. Att få diskutera bemötande och hitta praktiska lösningar på svåra situationer och problem är ovärderligt. 

– Att släppa prestigen och det där att ”jag vet vad som är bäst för min brukare” – set är en härlig känsla när man kommer dit och ser hur medarbetarna lär sig och utvecklas av det, säger hon.

Men det finns en annan sida av vården som handlar om pengar. För närvarande räcker de anslagna medlen till reflektionsmöten var fjortonde dag. För glest, tycker Lotten Lundeberg, som vill ha reflektionstid en gång i veckan. Hon tittar vädjande på sin chef Olga Donaire som nickar instämmande. 

– Visst, en gång i veckan borde det vara och det har vi också haft tidigare. Jag ska göra allt jag kan för att vi kan få pengar till det, säger Olga Donaire.

Magnus Westlander

 

Prisceremonin hålls den 28 april under Silviahemmets stora inspirationsdag på Hotel Hilton i Stockholm.

Publicerad 2014-04-03
Senast uppdaterad 03 april 2014 - 11:10Newspage © Svenskt Demenscentrum

Juryns motivering till vinnare av
Bästa demensteam i hemtjänsten 2013:

Demensteam Bersågränd arbetar personcentrerat utifrån de nationella riktlinjerna, sin vision och enhetens värdegrund. Med god samverkan, struktur och etablerade rutiner hjälper teamet personer med demenssjukdom och anhöriga att få rätt stöd och hjälp i vårdkedjan. Teamet har fortlöpande kompetensutveckling, reflektion, handledning och arbetar med stort engagemang för tillgänglighet och insyn i den dagliga omsorgen. Detta skapar förutsättningar till kontinuitet och trygghet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår