Europeisk uppmaning om striktare syn på läkemedel

Alla typer av neuroleptika är förenade med risker för personer med demenssjukdomar. Det konstaterar EMEA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, och uppmanar förskrivarna att inta en mycket restriktiv hållning till sådana läkemedel.

Neuroleptika, anti-psykotiska läkemedel, är avsedda för psykiatriska symptom och svåra beteendestörningar. Det är sedan tidigare känt att de nyare (atypiska) formerna av neuroleptika leder till en förhöjd dödsrisk för personer med demenssjukdom. Nu har EMEA undersökt äldre (konventionella) neuroleptika och kommit fram till att risken vid demenssjukdom är lika stor med dessa.

EMEA har därför beslutat att införa en varning i produktinformationen för samtliga konventionella neuroleptika, liknande den som redan finns för de nyare formerna. De konventionella antipsykotiska läkemedlen lanserades på 1950-talet och på den svenska marknaden finns bland annat haloperidol, fluphenazine och perphenazine.

Magnus Westlander

Publicerad 2008-12-01
Senast uppdaterad 09 januari 2009 - 11:25Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår