Referensgrupp

En referensgrupp har varit behjälplig i arbetet med att ta fram
Checklista demens Särskilt boende.

Bild på referensgrupp
Överst fr v: Anders Hellström, verksamhetschef Trygg Hälsa,
Ann-Christin Kärrman, Svenskt Demenscentrum (projektledning).
Nederst fr v: Tove Ahner, Äldrecentrum (projektledning), Fariba
Heydari, demensvårdsutvecklare, Södermalms stadsdel och
Kristina Ström, MAS, Hägersten/Liljeholmen/Älvsjö

Saknas på bilden:
Elvi Isaksson, f d verksamhetschef Löjtnantsgåren
Anette Norman, sjuksköterska, Mälarbackens vård och omsorgsboende
Eva Lundqvist, sjukgymnast, Haninge kommun
Emma Lidgren, arbetsterapeut, Carema
Ann-Sofi Olsson, undersköterska och Silviasyster, Ekgårdens demensboende i Huddinge

Tack till...
Trygg Hälsa
Löjtnantsgården, Östermalm
Sätra vård- och omsorgsboende i Skärholmen
Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö stadsdel
Mälarbackens vård och omsorgsboende, Bromma
Vallagården, Haninge kommun
Ametisten i Solna, Carema
Ekgårdens demensboende, Huddinge kommun
Nytorgsgården, Södermalms stadsdel

Senast uppdaterad 03 september 2015 - 14:43 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår