Mer från Silviahemmets inspirationsdag

För fjärde gången anordnades igår Silviahemmets Stora Inspirationsdag. Det årligt återkommande heldagsseminariet hölls denna gång på Hotell Hilton i centrala Stockholm. Över 250 personer deltog och fick under dagen lyssna på och få inspiration av experter inom en rad olika ämnesområden.

Dagen inleddes av Geriatriker Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef på Silviahemmet och föreståndare vid Svenskt Demenscentrum, som hälsade alla välkomna. Hon höll därefter ett uppskattat seminarium där hon beskrev hur ”demensresan” – från början av en demenssjukdom till livets slut – kan se ut för en person i en kommun med väl fungerande demensvård. Gun Olofsson, skådespelerska från Tornedalsteatern, framförde däreefter en gripande tolkning av hur svårt det är att vara anhörig till en människa med demenssjukdom.

Professor Carl Jan Granqvist, professor i måltidskunskap vid Stavanger universitet och initiativtagare till Restauranghögskolan i Grythyttan vid Örebro universitet, var en av alla uppskattade talare. Han beskrev på ett inspirerande sätt måltidens betydelse för hälsa och välbefinnande, något som i allra högsta grad är viktig för människor med demenssjukdom.

Under dagen fick deltagarna även lyssna på Arto Nordlund, neuropsykolog från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, som talade om det viktiga ämnesområdet körkort och demens. Han beskrev sin forskning om olika tester vid bilkörningsfrågor och poängterade vikten av att särskilt undersöka snabbhet/uppmärksamhet och att följa personen över tid för att kunna bedöma om personer med kognitiv nedsättning kan fortsätta köra bil.

Ann Marie Mork Rokstad, sjuksköterska och verksam vid Norskt demenscentrum, betonade vikten av personcentrerad vård och omsorg till personer med demenssjukdom. Hon poängterad att en god demensvård kan ge liv till åren och inte tvärt om. För att kunna uppnå en god personcentrerad vård och omsorg är personalens kompetens och inställning viktigt. En gemensam värdegrund, gott ledarskap och teamarbete är centrala faktorer för att lyckas.

Eftermiddagen innehöll även ett intressant seminarie om sömnens betydelse i åldrandet. Lena Mallon, psykiatriker och verksam vid forskningsenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, beskrev på ett överskådligt sätt hur sömnen regleras, hur sömnen förändras med stigande ålder, orsaker och konsekvenser av sömnbesvär hos äldre och vilka behandlingsmöjligheter som finns. Sömn är vårt viktigaste verktyg för återhämtning och det är viktigt att bakomliggande orsaker utreds då sömnbesvär orsakar både fysiska och psykiska hälsoproblem.

Under inspirationsdagen delades även två fina priser ut. Bromma hemtjänstteam mottog pris för bästa team i hemtjänsten. Svenskt Demenscentrum har tillsammans med Demensförbundet instiftat priset som i år delades ut för andra gången. Priset går till det team inom hemtjänsten som mest utvecklat sitt omsorgsarbete och delades även i år ut av drottning Silvia.

Drottningen delade även ut Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium till professor Laura Fratiglioni, föreståndare vid Aging Research Center, Karolinska Institutet i Stockholm. Professor Fratiglioni får priset för hennes världsledande arbete inom epidemiologi och demens med tonvikt på skydds- och friskfaktorer.

Gunilla Nordberg

 

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 13:34 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår