Prismotiveringar

Bästa demensteam i hemtjänsten 2014

Kirsebergs Minnesteam erhåller 2014 års pris till Bästa demensteam i hemtjänsten. Priset ges för den personcentrerade verksamheten, präglad av kunskap, kontinuitet och ett rehabiliterande förhållningssätt. I samarbete med specialistklinik, vårdcentral och kommun erbjuds demenssjuka och anhöriga tidiga insatser som exempelvis stöd i vardagen, dagverksamhet och minneshjälpmedel. Reflektionsmöten, kontaktmannaskap och dokumentation är viktiga verktyg i det multiprofessionella teamarbetet.

Bästa demensboende 2014

Älandsgården erhåller 2014 års pris till Bästa demensboende. Priset ges för genomförandet av en familjär atmosfär med meningsfull och trygg verksamhet dygnet runt. Med kunskap, teamarbete och ständigt närvarande medarbetare kan svåra situationer förebyggas. Genom kontinuerliga planeringsmöten med all personal, via uppföljning av insatser och reflektion, främjas den personcentrerade vården och omsorgen.

 

Senast uppdaterad 16 april 2015 - 10:14 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår